Izaberite stranicu
Radionica za žene u biznisu – Going Digital u Podgorici

Radionica za žene u biznisu – Going Digital u Podgorici

Radionica za žene u biznisu – Going digital održana je četiri dana u Podgorici u organizaciji ERBD Montenegro (European Bank for Reconstruction and Development), 27. i 28. septembra i 5. i 6. oktobra sa ciljem da učesnicama, vlasnicama i rukovodiocima firmi omogući prepoznavanje bitnih elemenata digitalnog marketinga, da unapredi primenu strategije, te da mogu samostalno da evaluiraju rad na internetu.

Tema radionice je Going Digital – Digitalno predstavljanje biznisa. Na radionici/treningu koji je organizovan u okviru programa Žene u biznisu, učesnice su upoznale i naučile da primene svoja postojeća znanja iz marketinga da dođu do klijenata i napravile plan kako da se nadmeću na tržištu.

Trening je jednim delom sadržao predavanje a drugim delom je interaktivan, uključuje vežbe i primere iz stvarnog života i vodi od ideja modernog marketinga do njihove najbolje primene u digitalnom marketingu. Format obuke je prilagođen ženama na rukovodećim položajima. Program je podeljen u dve dvodnevne trening sesije kako bi učesnice što pre mogle praktično da primene nova znanja i ideje. Prva sesija 27. i 28. septembra stavila je akcenat na osnove marketinga, tranziciju 4P, primenu na sajtu i prepoznavanje dobro postavljenog cilja za internet marketing, dok se druga sesija održala 5. i 6. oktobra 2016. sa fokusom na praktičnoj  primeni tehnika digitalnog marketinga, primeni društvenih mreža i marketinga e-pošte za unapređenje komunikacije sa korisnicima i samih organizacija.

Učesnice su do kraja četvrtog dana pripremile jasan cilj i strategiju za uspeh do kraja godine. Gošća je bila gđa. Vesna Bubalo iz preduzeća Muzej Teatar, kao jedan od projekata EBRD koja je uz mnogo poteškoća ostvarila veliki uspeh. Priča vlasnice firme o učenju, promenama koje donosi internet, novoj vrsti komunikacije i pravljenja sadržaja, nagradama koje je doneo digital i rezultatima dobila je pozitivne reakcije polaznica.

Umrežavanje, kao jedan od neizbežnih elemenata marketinga u eri interneta na ovoj radionici je maksimalno iskorišćen kroz brojnu saradnju, ideje i zajednički rad.

Polaznice su odmah primenile naučena znanja tako što su napravile newsletter, neke od njih su objavile vest na svojim stranicama, one čije firme nisu imale profile na društvenim mrežama su otvorile relevantne profile.

Zaključak radionice je da na internetu i u eri mobilnih uređaja postoji puno izbora i da treba fokusirano pronaći recept koji odgovara organizaciji, cilju i trenutnoj situaciji. Oni sa manje resursa naučili su sami da upravljaju sadržajima na društvenim mrežama, oni jači su uočili koja poboljšanja mogu da uvedu u svoj rad.

Pin It on Pinterest